ពុទ្ធោ! ! ទាំងម្តាយ​ និងកូន​ ស្លាប់​ ក្រោមឡានបេតុងទាំង​ ២នាក់

0
157

ល្ងាចថ្ងៃទី 26 ខែ កក្តដា ឆ្នាំ 2020 វេលាម៉ោង 4,30 នាទីមានករណីឡានបេតុងបុកស្លាប់នៅចំណុចរង្វងមូលទឹករលក ផ្លាក់លេខម៉ូតូ កំពត 1Q-8833 ប្រកាស់រកសាចញ្ញាត៕