បញ្ហាកើតឡើងរហូត ប្រាប់ហើយធម្មជាតិល្អជាង ឃើញញាក់សាច់😬

ចង់កើតខ្យល់ព្រះអើយផ្លុំបបូរមាត់ ជាងយកទឹកថ្នាំចាក់ចូលបបូរមាត់ឡើងរឡេះរលួយរយះ7ខែហើយ ក្រហមដល់ចង្កាទៀត ខ្ញុំអស់ពាក្យនិយាយអាណិតណាស់សីុខ្ទេចអស់ហើយអត់ជំនាញមកធ្វើបំផ្លាញអ្នកដទៃ បងប្អូនមុននិងសំរេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយគិតអោយច្បាស់ផង ផុសនេះគ្រាន់តែចែករំលែកសូមប្រុងប្រយត្ន័សរសើរគាត់ដែររឹងមាំពេលនិយាយជាមួយខ្ញុំHmmmmស្លុតចិត្ត

ប្រភព៖​ Naka Brand